Camera

Web Camera

Visit Counter

Web Counters Free
Web Counters
Skype

Mai Nguyễn Văn

0945721172

Sự kiện

Sự kiện

 CHẤT LƯỢNG IN OFFSET VÀ TIÊU CHUẨN HÓA THỨ TỰ IN CHỒNG MÀU

offset

Tiêu chuẩn quan trọng nhất để đánh giá chất lượng (tờ) in offset đó là tờ in ra phải giống mẫu (hoặc tờ in thử) về màu sắc và các tờ in phải đều màu (không dao động màu) trong toàn bộ sản lượng in.

Trong thực tế khách hàng thường phàn nàn là sản phẩm in ra không giống màu mẫu và các tờ in không đều.

Những yếu tố quan trọng nhất trong quá trình in ảnh hưởng đến màu sắc tờ in (và do đó đến chất lượng in) đó là:

· Độ dày lớp mực trên giấy (tỉ lệ với Mật độ tông nguyên DV khi đo bằng Mật độ kế)

· Độ lớn điểm tram và

· Độ chồng mực (gắn chặt với thứ tự in chồng màu).

Để đánh giá ảnh hưởng của những yếu tố này, bên cạnh việc quan sát bằng mắt, người ta phải sử dụng dụng cụ đo để có sự đáng giá khách quan, loại bỏ ảo giác chủ quan. Dụng cụ thông dụng nhất là Mật độ kế.

Trong phạm vi viết bài này, xin chỉ đề cập đến yếu tố thứ 3 là vấn đề Thứ tự in chồng màu, ảnh hưởng của nó đến chất lượng in, đang là vấn đề nhiều bạn quan tâm.

Thứ tự in chồng màu ảnh hưởng đến độ nhận mực và do vậy ảnh hưởng đến màu in ra. Có sự khác biệt khi in một màu lên giấy trắng, in màu đó lên một lớp mực in trước đã khổ, hoặc in 2 hay 4 màu in ướt - chồng – ướt. Khi in ướt - chồng – khô (tức là in nhiều màu trên một máy một màu) và ướt - chồng – ướt, độ nhận mực có độ khác biệt ảnh hưởng đến kết quả in, đặt biệc đôi với ướt - chồng – ướt thì độ tách dính (tack) của mực in có vai trò rất quan trọng, nó phài giảm dần từ đơn vị đầu đến đơn vị cuối.
Phụ thuộc tính chất công việc in, lọai máy (một hay nhiều màu, tức là in ướt - chồng – khô, ướt - chồng - ướt) và hiệu quả màu sắc cần có mà thay đổi thứ tự chồng màu. Nếu công việc đã được in thử , cần phải giờ đúng thứ tự khi in thử.

Ở các nước có đến công nghiệp in phát triển, người ta đã đề ra biện pháp Tiêu chuẩn hóa, để loại những ảnh hưởng của thứ tự in chồng màu đến kết quả in. Quá trình in thử và in sản lượng được thực hiện theo một tiêu chuẩn qui định. Một thứ tự in chồng màu thống nhất ở tất cả các xí nghiệp in cho phép so sánh được chất lượng in ở các xí nghiệp khác nhau, đồng thời có thể đặt sản xuất mực có độ tách dính giảm dần theo tiêu chuẩn chồng màu tiêu chuẩn, tạo thuận lợi cho người thợ in.

Thứ tự in chồng màu tiêu chuẩn được sử dụng phố biến ở các nước Châu Aâu là:

· In 4 màu ướt - chồng – ướt (máy nhiều màu)

Đen – Xanh - Đỏ magenta – Vàng.

· In 2 màu ướt - chồng – ướt và ướt - chồng – khô:

Xanh cyan - Đỏ magenta -> Đen - Vàng

· In 1 màu ướt - chồng – khô:

Xanh cyan -> Đỏ magenta -> Vàng -> Đen.

Ở nước ta hiện nay, điều kiện sản xuất ở các xí nghiệp in còn nhiều khác biệt, đặt biệt là chúng ta sử dụng nhiều loại mực in nhập từ nhiều nước khác nhau đến chưa thể có tiêu chuẩn quốc gia thống nhất. Hậu quả của việc đánh giá chất lượng in phụ thuộc chủ quan của người thợ, mỗi xí nghiệp và việc tranh cãi là tất nhiên, đặc biệt là về ảnh hưởng đến kết quả in của thứ tự in chồng màu.

Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay trước khi có tiêu chuẩn quốc gia thống nhất, chúng ta có thể thực hiện tiêu chuẩn hóa Thứ tự in chồng màu ở từng xí nghiệp (thuận tiện nhất có lẽ đến sử dụng Thứ tự in chồng màu tiêu chuẩn mà các nước công nghiệp in tiên tiến đang áp dụng, trước khi chúng ta nghiên cứu tìm ra tiêu chuẩn phù hợp cho mình), trao đổi với các Công ty vật tư in để đặt mua mực in tiêu chuẩn có các tính chất, đặc biệt là tính tách dính phù hợp với Thứ tự in chồng màu tiêu chuẩn của xí nghiệp. Làm được điều này chúng ta loại bỏ được một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng in để ổn định các yếu tố khác.

Tiêu chuẩn hóa phương pháp in offset là xu thể tất yếu, vì chỉ có như vậy chúng ta mới ổn định được chất lượng in. Các biện pháp tiêu chuẩn hóa ở các công đọan bình phim, phơi bản, in thử và in sản lượng tạo thuận lợi phối hợp các khâu, loại bỏ tối đa từ đầu các sơ sót để có chất lượng in cao ổn định. Ngay từ bây giờ chúng ra cần chuẩn bị các điều kiện để có thể tiến tới tiêu chuẩn hóa phương pháp in offset, trước hết là nâng cao trình độ hiểu biết về chất lượng, quản lý chất lượng và sử dụng kỹ thuật đo trong ngành in ấn
CẢI THIỆN THỜI GIAN CHUẨN BỊ IN
 
Chuẩn bị in là một yếu tố rất quan trọng trong quá trình sản xuất in. Nó quan trọng không chỉ vì chuẩn bị in là một bước không thể tránh khỏi hay có thể ảnh hưởng đến chất lượng của ấn phẩm mà còn vì nó là thời gian không sản xuất hay không tạo ra lợi nhuận. Do vậy nó là lĩnh vực đương nhiên được xem xét khi chúng ta tìm cách tăng năng suất để hạ giá thành sản phẩm hay thu hồi vốn mau, đặt biệt là các nhà in có nhiều mặt hàng với số lượng in ít. Tuy nhiên việc cải thiện thời gian chuẩn bị không chỉ nằm ở tốc độ mà còn mang tính hệ thống và tính kế thừa.

Cũng như các ngành công nghiệp khác, thời gian chuẩn bị in trong ngành công nghiệp in được dùng để diễn tả tất cả các hoạt động, các tác vụ yêu cầu để máy in chuyển từ mặt hàng in này sang mặt hàng in khác và thời gian chuẩn bị này là một thời gian không tạo ra sản phẩm. Hiệu quả sản xuất càng cao khi thời gian chuẩn bị in càng được rút ngắn đi.

Chúng ta thường nghe hai chữ “rửa máy” và “ chuẩn bị in” được diễn tả như những hoạt động riêng biệt, điều này thực sự không đúng. Trong thực tế, thời gian chuẩn bị in bao gồm tất cả thời gian cho các tác vụ và hoạt động từ lúc tờ in cuối cùng đạt yêu cầu của mặt hàng in trước nằm trên bàn giấy cho đến khi có tờ in đạt yêu cầu đầu tiên của mặt hàng in kế tiếp nằm trên bàn ra giấy. Người ta thường gọi nôm na thời gian chuẩn bị in là thời gian có được tờ in được tờ in “ đạt yêu cầu cuối cùng cho đến đạt yêu cầu đầu tiên”. Và tất cả thời gian chuyển đổi này nên được xem như một quá trình.

Hoạt động chuẩn bị in thực sự là những hoạt động bên trong máy in và chỉ có thể thực hiện được khi máy in ngừng lại và không in sản lượng. Có một cách để đảm bảo rằng thời gian chuẩn bị in nhanh chóng và trôi chảy hơn mà không phải dừng máy là chuẩn bị trước cho quá trình cho quá trình chuẩn bị in, ta gọi đây là giai đoạn chuẩn bị trước khi in (TKCBI)

GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI IN

TKCBI có thể được định nghĩa là chuẩn bị máy in để sẵn sàng cho việc đổi sang in mặt hành mớ. Nó bao gồm tất cả các hoạt động và tác vu được yêu cầu để lịch sản xuất , thông tin về công việc, nguyên vật liệu cũng như các phụ tùng được đưa tới các vị trí cụ thể trong phân xưởng in. TKCBI là một loạt các công việc bên ngoài có thể thực hiện trong khi máy in vẫn đang chạy một mặt hàng khác. Và các tác vụ có thể thực hiện được trướ và sau khi chuẩn bị in. các máy in vẫn đang chạy mặt hàng in trước.

TKCBI có thể được chia làm đôi:TKCBI 1và TKCBI 2.

TKCBI1 là trách nhiệm của người quản đốc, người điều hành sản xuất nhằm hỗ trợ cho người thợ để có được mọi thứ cần thiết cho bài in kế tiếp.

TKCBI 2 là trách nhiệm của người in bao gồm tất cả các hoạt động cần thiết để có được mọi thou cho công việc in kế tiếp – Phiếu sản xuất, nguyên vật liệu, các dụng cụ xung quanh máy in trước khi kết thúc mặt hàng đang in. để có hiệu quả và sự ổn định cho giai đoạn TKCBI 1 và TKCBI 2, người quản đốc , người điều hành sản xuất và thợ in nên xem việc kiểm tra kĩ lưỡng kĩ thuật, khả năng hoạt động và các chức năng là một phần trong trình tự kiểm tra hoạt động, nên thực hiện các bước kiểm tra sau để tránh sai xót.

về kĩ thuật: có tất cả dụng cụ và nguyên vật liệu cần cho quá trình chuẩ bị in chính xác và phù hợp.

về hoạt động: có tất cả mọi thứ phụ tùng và nguyên vật liệu cần cho quá trình chuẩn bị in đã nằm đúng vị trí có thể lấy dễ dàng.

về chức năng:có phải tất cả mọi thứ phụ tùng và nguyên vật liệu cần cho quá trình chuẩn bị in đều hoạt động đúng chức năng của nó. Thí dụ,hãy xem x ét tình huống sau : phiếu sản xuất ghi các thông tin về việc đặt trên tủ điện của máy in, thông tin trong đó được viết nghuệch ngoạc và không rõ ràng. Nhu vậy, phiếu sản xuất có thể được lấy dễ dàng nhưng các thông tin được ghi nghuệc ngoạc có nghĩa là nó sẽù không đúng với chức năng của nó, do vậy nó không đạt yêu cầu.

PHƯƠNG PHÁP SMED CHO CHUẨN BỊ IN

Cách tốt nhất để cải thiện thời gian chuẩn bị in là chú trọng nó một cách có hệ thống. SMED- single minute exchange of die- Mẫu hoạt động thay đổi theo từng phút – được phát triển bởi Sigeo Shingo( người Nhật ) cung cấp cho nhà in một phương cách theo hệ thống để giảm thời gian chuẩn bị máy. Trong phương pháp SMED mỗi sự thay đổi trang thiết bị hay thay đổi một động tác được xem là một lần thay đổi mẫu hoạt động. Shingo đã tìm cách giảm sự thay đổi của mẫu hoạt động theo từng phút hay theo đơn vị thời gian dưới 10 phút.

Việc áp dụng phương pháp SMED để cải thiện tốc độ chuẩn bị in tuân thủ các bước sau:

liệt kê tất cả các bước chuẩn bị in và các động tác thực hiện

phân loại các tác vụ nào là tác vụ thực hiện trên máy và tác vụ nào thực hiện bên ngoài máy. Các tác vụ nào thực hiện trên máy chỉ được thực hiện khi máy đã dừng lại còn các tác vụ thực hiện bên ngoài máy được thực hiện khi máy vẫn đang in.

cố gắng chuyển đổi các thao tác thực hiện trên máy thành các tác vụ thực hiện bên ngoài máy càng nhiều càng tốt rồi hình thành một tiêu chuẩn hay một trình tự hoạt động để mọi người tuân theo.

cố gắng làm cho hệ thống thực hiện các tác vụ bên trong lẫn bên ngoài trở nên xuyên suốt và phối hợp với nhau.

XEM XÉT VÀ PHÂN TÍCH ĐỘNG TÁC BẰNG CÁCH QUAY VIDEO

Phương pháp SMED dùng phân tích việc chuẩn bị in để cải thiện thời gian chuẩn bị in, có thể được thực hiện bằng cách quay video lại quá trình hoạt động của các thợ in trên máy in tiêu biểu tại từng nhà máy in và tiến hành xem xét trình tự thực hiện các bước thao tác hợp lí, loại bỏ đi các động tác thừa hoặc lặp lại không cần thiết để tìm ra con đường chuẩn bị máy tối ưu nhất thao điều kiện của từng xí nghiệp in. tuy nhiện phải lưu ý rằng việc dùng phương pháp quay video chỉ dùng để phân tích động tác chứ không phải để phân tích người thợ in. sau khi đưa ra một tiệu chuẩn về trình tự thao tác thì người thợ mới phải tuân theo chứ không nên đánh giá họ qua cuộn phim video dùng để phân tích động tác.

Trong quá trình xem xét và phân tích cuộn phimvideo nên đặt ra các câu hỏi sau:

mục đích của mỗi thao tác?

tại sao người thợ in phải dừng máy để thực hiện một động tác?

làm thế nào để chuyển một động tác thực hiện trên máy thành một động tác thực hiện ên ngoài máy?
Trong suốt quá trình thực hiện theo phương pháp SMED đừng bao giờ hài lòng với tiêu chuẩn nào đó mà hãy cố gắng thay đổi, cải tiến thêm nữa. Việc làm này chỉ có kết quả cao nhất khi cả nhà máy đều coi đó là nỗ lực chung và đề ra mục tiêu để thực hiện. Trong quá trình tối ưu hóa này vai trò người thợ rất qua trọng , nếu được động viên và khen thưởng hợp lí, bản thân họ sẽ biết loại bỏ các bước công việc hoặc động tác không cần thiết và tích cực thực hiện qui đúng trình thao tác tiêu chuẩn mới. Qui trình thao tác tiêu chuẩn chính là tài liệu đào tạo của nhà máy in khi tổ chức cho công nhân thi nâng bậc hay tiếp nhận công mới.

KẾT LUẬN:

Việc cải thiện thời gian chuẩn bị in là một việc làm cần thiết cho tất cả các nhà máy in ở nước ta hiện nay. Trên thế giới, người ta đã thực hiện việc này cách đây hơn 10 năm và kết quả đạt được là năng suất lao động tăng lên rõ rệt. Từ đó giúp giảm giá thành phẩm để có thêm lợi thế cạnh tranh về mặt giá thành và thời gian hoàn vốn nhanh hơn. Việc thực hiện nên làm theo phương pháp SMED và phải được các nhà máy coi đó là nổ lực chung. Vai trò người thợ in rất quan trọng và phải được đánh giá đúng mức. Sản phẩm có được chính là một qui trình thao tác tiêu chuẩn. Nhà máy in phải luôn luôn cải tiến qui trình tiêu chuẩn này để có kết quả cao nhất. Qui trình chuẩn cũng chính là tài liệu đào tạo cho công nhân thi nâng bậc hay công nhân mới vào làm tại nhà máy.

 

Video


Công ty TNHH Trúc My

Địa chỉ: 100B/5 Nguyễn Xuân Khoát ,P.Tân Thành , Tân Phú,HCM

Điện thoại: 22458301-22458302

Trang chủ - Giới thiệu - In ấn - Thiết kế - Xưởng in - Sự kiện - Tập thơ - Liên hệ - Báo giá

  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • In ấn
  • Thiết kế
  • Xưởng In
  • Sự kiện
  • Tập thơ
  • Liên hệ
  • Bảng báo giá